۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

ابلاغ جزئیات سقف و کف حقوق کارمندان دولت ایران در سال

محمدرضا رحیمی، معون اول رئیس جمهوری ایران، جزئیات حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت را در سال ٩١ ابلاغ کرد. بر این اساس، حداقل حقوق کارمندان امسال ۲۶۵ هزار تومان است و حداکثر حقوق آنها حدود یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان. عده زیادی از کارمندان می گویند افزایش حقوق با نرخ تورم در ایران همخوانی ندارد و برای همین، خیلی ها شغل دوم و سوم دارند.